Programa "RETOS-COLABORACIÓN 2017" (termini de presentació de sol·licituds fins el 13.12.2017)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
30/11/17
37
0


Suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.
La convocatoria RETOS-COLABORACIÓN pretén estimular a través del finançament de projectes, la generació d'una massa crítica en R+D+I de caràcter interdisciplinari necessària per avançar en la cerca de solucions d'acord amb les prioritats establertes en els Reptes, promoure la creació d'empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país, així com reforçar la capacitat de lideratge internacional del Sistema Espanyol de Ciencia, Tecnologia i Innovació i dels seus agents, contribuïnt a millorar la competitivitat del teixit empresarial.

Convocatòria - Cupons a la Innovació (fins el 16.11.2017)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
29/10/17
47
0

S'augmenta la quantia dels ajuts per a la contractació de serveis d'innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ a 450.000 €. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16.11.2017.

Convocatòria - Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental (fins el 23.11.2017 per a projectes de R+D de nuclis unilaterals)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
28/10/17
107
0

A la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ. continua oberta (fins el 23.11.2017) la referent als programes unilaterals

Convocatòria- Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
21/9/17
34
0

S'obre la convocatòria del programa d'ajuts a inversions d'alt impacte tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi

Finançament de Projectes de R+D i iT a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
1/1/17
95
0

El CDTI ofereix el paquet d'ajudes més competitiu en forma de finançament per als Projectes de R+D i de suport a les inversions tecnològiques que afavoreixin el creixement i la internacionalització de les empreses.

Formem part de

Amb el suport de

Partners de

Col·laborem amb