Processing...

A continuació pots veure les 6 comissions de treball que tenim al CIAC, acompanyades d'una breu descripció. Utilitza l'apartat de "Comentari" per indicar-nos quina o quines podrien ser del teu interès per tal de mantenir-te informat de convocatòries de reunions, noves idees i projectes en marxa.

Comissió de competitivitat

La comissió de competitivitat persegueix construir models de negoci més àgils i més eficients, per tal de situar la indústria de l'automoció catalana com un referent al món i la primera de la regió sud d'Europa. Per fer-ho, es desenvolupen projectes amb l'objectiu de millorar els costos de producció dels socis i col·laboradors, impulsar la internacionalització de les PIME i captar inversions.

Comissió d'e-mobility

La comissió d'e-mobility pretén millorar la sostenibilitat a través de projectes de col·laboració per la quàdruple hèlix (empresa, universitats/centres tecnològics, administració i usuari final) i aportant beneficis a la mobilitat tant per a l'usuari final com per al transport. En aquest sentit, engloba les lí­nies de treball consistents en els camps de vehicle elèctric, vehicle autònom i la connectivitat.

Comissió de tecnologia

La comissió de tecnologia pretén desenvolupar activitats de recerca, innovació i desenvolupament a través de projectes conjunts entre els associats i aprofitant les seves capacitats i sinergies, amb l'objectiu d'atraure inversions en noves tecnologies, aplicades tant a producte com a processos industrials.

Comissió de formació

Aquesta comissió pretén vetllar per la formació especí­fica que la indústria de l'automoció requereix i que sovint les empreses del sector no troben amb facilitat. En aquest sentit, la comissió de formació es compromet amb la cobertura d'aquestes necessitats englobades des de la formació professional i universitària fins a la dels executius de les empreses del sector de l'automoció.

Comissió de logística

Des de la comissió de logística, es pretén enfortir la posició de les infraestructures de trànsit catalanes (terrestres, aèries i marítimes) i ser un model a seguir en optimització de costos, eficiència, solucions tecnològiques (TIC) i solucions mediambientals. El sector logístic ha de ser un dinamitzador estratègic en la competitivitat de l?automoció de Catalunya.

Comissió de sostenibilitat

Aquesta comissió pretén incorporar la sostenibilitat com a eix estratègic de negoci i per fomentar el creixement, la rendibilitat, l'eficiència energètica i la contribució social en el sector català de l'automoció. A través de la col·laboració i la cooperació entre els diferents associats del clúster, es vol crear un valor afegit en els eixos principals de la sostenibilitat: mediambiental, social i econòmic.